Skip to Content

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

1. Genel

Bundan böyle Henkel olarak anılacak olan  Henkel AG & Co. KGaA, internet sitemizi ziyaret eden kişilerin gizliliğine saygı gösterir. Şimdi, sizleri Henkel tarafından toplanan veri türleri ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, veri konularınızın haklarını nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Bu Veri Koruma Bildiriminde yapılacak değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Bu, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri nasıl kullandığımızı her zaman öğrenebilmenizi sağlar.

Bu Veri Koruma Bildirimi, Henkel internet sitelerinde köprüler yoluyla erişilebilen internet siteleri için geçerli değildir.

2. Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi

Sorumlu kişinin adı: Henkel AG & Co. KGaA 

Sorumlu kişinin adresi: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Almanya 

Henkel öncelikle bu internet sitesini kullanıcılara sunmak için kişisel verileri kullanır. Verilerin başka bir şekilde işlenmesi sadece diğer yasal yükümlülükler veya izinler temelinde veya ilgili kullanıcı Henkel'e onay vermişse gerçekleşir. Henkel, özellikle aşağıdaki amaçlar için verileri depolar ve işler:

Kullanıcılar internet sitesini ziyaret ettiğinde, Henkel belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar.  Bu şunları içerir: İstenen içeriği iletmek için ihtiyaç duyduğumuz ilgili son cihaza tahsis edilen IP adresi veya cihaz ID'si (özellikle içerik, metinler, resimler, ürün bilgileri ve ayrıca indirilmek üzere sunulan veri dosyaları, vb.), kullanıcıların internet sitesindeki etkinliği, ilgili son cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati.

Henkel, bu bilginin kötüye kullanımını engellemek için bunları en fazla 7 gün süre ile saklar. Henkel, bu bilgileri hizmet sunumunu, özelliklerini ve işlevlerini ve genel yönetim görevlerini iyileştirmek için kullanır.

Bunun yanı sıra, Henkel, IP adresleri de dahil olmak üzere, kullanım ile ilgili verileri yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığı anda gereksiz gecikme olmaksızın siler veya anonimleştirir.

Verilerin işlenmesi ve kullanılması, (1) işlemin internet sitesinin sağlanması için gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere dayanmaktadır, veya (2) Henkel, internet sitesinin işlevselliğini ve hatasız çalışmasını sağlamak ve güçlendirmek için meşru bir menfaate sahiptir ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

3. Kişisel Veri işleme hakkında daha fazla bilgi 

a) Tüketici istek tablosu 

İletişim bilgilerinizi iletişim formumuzu kullanarak sağlamış olabilirsiniz. Verilerinizi isteğinize yanıt vermek amacıyla kullanacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, bu işlemlerin, isteğinizi işlemek için gerekli olduğu gerekçesiyle haklı kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için veya gerekenden herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü uygulanıyorsa, gerekli olandan daha uzun süre verileri depolamayacağız.

4. Rıza / Rızanın Geri Alınması

a) Tüketici / Müşteri İlişkileri Yönetimi / Çevrimiçi Topluluklar 
    Rızanızı belirtmiş olabileceğiniz Henkel süreçleri 

 • Henkel'e sağlamış olabileceğiniz iletişim verileriniz, 
 • iletişim formları ya da e-mail gibi elektronik yöntemler ile sağlanan iletişimin içerik ve koşulları, 
 • Henkel internet

Henkel'in müşteri/tüketici yönetimi/çevrimiçi topluluğu çerçevesinde  

şu amaçlar ile: 

 • reklam (gönderi olarak, tarayıcı, uygulama içi ve ek rıza sağladıysanız aşağıda belirlenen şekillerde), 
 • ürünlerin ya da teknolojilerin kullanımı gibi konularda teknik tavsiye sağlama, 
 • pazar araştırması ve
 • eÖğrenme, internet semineri gibi çevrimiçi hizmetler sağlama
 • etkinlikler ile ilgili iletişim
 • anketlerin yürütülmesi

Bu amaçlara ulaşmak için Henkel şunları yapabilir:

 • yukarıda listelenen verileri Henkel'in sizin hakkınızda yasal biçimde çekilişler veya diğer internet sitesi etkinlikleri aracılığı ile toplamış olabileceği veriler ile birleştirmek ve
 • uygun reklam çözümlerini belirlemek için verileri analiz etmek.

Bu analiz sırasında Henkel, satışlarını önceliklendirmeye yardımcı olan otomatik bir metodoloji uygular. Kişiler çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerine göre kategorize edilir. Görevlendirildikleri kategoriye ve irtibatlı oldukları yere göre satış elemanlarına tahsis edilir ve ürün ve hizmetlerimiz ile reklam materyallerimiz hakkında farklı bilgiler edinirler.

Henkel'in kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile GFK'ye gönderebilmesi için izin vermiş olabilirsiniz: 

 • iletişim adreslerinin eşleştirilmesi ve güncellenmesi. 

Verileri yalnızca, izin geçerli olduğu sürece veya yasal tutma yükümlülükleri için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

İzninizi herhangi bir zamanda onay e-postasında bulunan ilgili köprüye tıklayarak ya da [BURAYA] tıklayarak geri alabilirsiniz.  İznin geri alınması, izin geri alınmadan önce gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını ortadan kaldırmaz.

Profil ayarlarınızı değiştirerek, rızanızı istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Profil ayarlarınızı e-posta adresinize yönlendirilen onay e-postası veya herhangi bir bültendeki linke veya bu linke tıklayarak değiştirebilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızayı temel alan işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

b) Elektronik Posta Reklamcılığı

Henkel'in elektronik posta (e-posta, sms, mms, anlık mesaj) ve/veya telefon aracılığıyla Henkel'in Yapıştırıcı Teknolojileri ürünlerine ilişkin teklifler, ürünler ve hizmetler konusunda sizinle iletişime geçebileceğine dair rızanızı bildirmiş olabilirsiniz. 

Verilerinizi bu Veri Koruma Bildirimi'nin 4. bölümünde belirtilen şekilde ilgili reklam yöntemlerini size sağlamak için kullanacağız.

İzninizi herhangi bir zamanda onay e-postasında bulunan ilgili köprüye tıklayarak ya da [BURAYA] tıklayarak geri alabilirsiniz.  İznin geri alınması, izin geri alınmadan önce gerçekleştirilen işlemlerin yasallığını ortadan kaldırmaz.

Profil ayarlarınızı değiştirerek, rızanızı istediğiniz an geri çekebilirsiniz. Profil ayarlarınızı e-posta adresinize yönlendirilen onay e-postası veya herhangi bir bültendeki linke veya bu linke tıklayarak değiştirebilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızayı temel alan işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir.

5. Çerezler, Piksel, Parmak İzleri

6. Web İzleme

a) Google Analytics

Bu internet sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Bu amaçla, bilgisayarınıza bir çerez yüklenir. Çerezin internet sitesini kullanımınız hakkında oluşturduğu bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılacak ve saklanacaktır. 

IP anonimleştirme işlemini etkinleştirdik, bu, Google'ın Avrupa Birliği Üye Devletleri için IP adresinin son sayısının yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması uyarınca diğer taraflar için kırpılacağı / anonim hale getirileceği anlamına gelmektedir. Sadece istisnai durumlarda, ABD'deki Google sunucuları tarafından tam IP adresi gönderilir ve kısaltılır.  

Internet sitesi sağlayıcısı adına Google, bu bilgileri, internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi operatörleri için internet sitesi etkinliği raporlarını derlemek ve internet sitesi sağlayıcısı ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri internet sitesi sağlayıcısına sunmak amacıyla kullanacaktır. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. 

Veri toplamaya itiraz:
Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenin yanı sıra, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresinde bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek Google'ın veri toplamasını ve kullanmasını (çerezler ve IP adresi) engelleyebilirsiniz.

b) Adobe Analytics

İzin vermeniz koşuluyla bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, İrlanda) ("Adobe") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanır. Bu amaçla cihazınıza bir çerez yüklenir. Bu çerez, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek, ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla tarayıcı ve cihaz bilgileri, IP adresiniz, ziyaret edilen web siteleri ve sunucu talebinin tarihi ve saati gibi verileri, web sitesi etkinliğine ve diğer servisleri de internet kullanımı ve web sitesi sağlayıcısına sağlayacaktır.

Adobe (denetleyici olarak), verilerinizi profil oluşturma ve verilerinizin hakkınızda toplanan diğer verilerle bağlantı kurma (örn. Adobe Hesabınız aracılığıyla) gibi herhangi bir amaçla kullanabilir.

Web sitesini kullanımınızla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Birleşik Krallık'taki sunuculara iletilecek ve Adobe tarafından işlenecektir. Bu üçüncü ülke veri aktarımı için, standart sözleşme maddeleriyle yeterli düzeyde veri koruması sağlanır. Madde. 46 GDPR, Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararı bekleyen (Madde 45 GDPR).

IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik; bu, IP adresi Adobe tarafından alındığında IP adresinin son sekizlisinin (son kısım) hemen gizlendiği anlamına gelir. Bu anonimleştirme, IP adresinin herhangi bir şekilde işlenmesinden önce gerçekleştirilir. İstatistiksel analiz amacıyla yalnızca yaklaşık bir konum mevcut olacaktır. Coğrafi aramadan sonra, Analytics'teki her yerde IP adresleri gizlenir ve yerine :: X.X.X.X gelir.

Henkel web sitesinde tanımlama bilgilerine izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Adobe tarafından daha önce açıklanan işlemeyi kabul etmiş olursunuz.

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Veri toplamaya itiraz:

Web sitemizdeki "Çerez ayarları"nda "Çerezler" altında çerezleri devre dışı bırakarak, onayınızı istediğiniz zaman gelecekte etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak tanımlama bilgilerinin kullanılmasını kabul ediyorsanız, ancak Adobe Analytics tanımlama bilgilerinin kullanımından rahatsızsanız, bu bağlantıyı (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) takip edebilir ve Adobe Analytics'in veri toplamasını ve kullanımını (çerezler ve IP adresi) devre dışı bırakın.

7. Veri Sahibi Haklarınız/Veri Koruma Sorumlusu

Herhangi bir zamanda, verilerinize erişme hakkınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca, ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, aşağıdaki hakları beyan edebilirsiniz:

 • Düzeltme hakkı
 • Silme hakkı
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı
 • Yetkili veri koruma denetim otoritesine şikâyette bulunma hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı (25 Mayıs 2018 itibariyle)


İtiraz hakkı
Kişisel verilerinizin Henkel'in meşru bir menfaati doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler için kullanılması durumunda, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesine karşı itiraz etme hakkına sahipsiniz. Henkel'in sizin korunmayı hak eden çıkarlarınızdan, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden daha ağır basan önemli bir nedeni kanıt olarak sunmaması veya işlemenin yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak ya da iddialara kanıt olarak sunulması için devam ettirilmesi gerekmemesi halinde Henkel, verilerin işlenmesini durduracaktır.

Bu durumlarda veya kişisel bilgilerinizle ilgili başka sorularınız veya istekleriniz varsa, lütfen veri koruma sorumlumuz, Sayın Frank Liebich'e Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Almanya ( E-Posta: Datenschutz@henkel.com) adresinden mail veya posta yolu ile ulaşın.

8. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Farklı sosyal medya ağlarının eklentileri (“plug-in'leri”) web sayfalarımızda gömülüdür. İlgili hizmetler ilgili şirketler (“sağlayıcılar”) tarafından sağlanmaktadır. Bu sağlayıcılar şunlardır:

Facebook, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook")  tarafından işletilmektedir. Facebook eklentilerine ve görünümlerine genel bakış için https://developers.facebook.com/docs/plugins adresine gidin. 

Google + ve YouTube  Google Inc., 1600 Amphitheater  Parkway, Mountainview, California 94043, ABD (“Google”) tarafından sağlanmaktadır. Google+ eklentileri ve görünümleri hakkında genel bilgi için şu adrese gidin: https://developers.google.com/+/web/; YouTube eklentileri için şu adrese gidin: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram, Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD („Instagram“) tarafından sağlanmaktadır . Instagram eklentileri ve görünümleri hakkında genel bilgi için: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges adresine gidin. 

Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde verilerinize sağlanan korumayı artırmak için, bu eklentiler “çift tıklatma düğmeleri” olarak uygulanır. Bu entegrasyon şekli, internet sitemizden bu tür eklentiler içeren bir sayfaya erişirken, sunucuların sunucularına otomatik olarak bağlanmadığınızdan emin olmanızı sağlar. Yalnızca eklentileri etkinleştirir ve böylece veri aktarımına izin verirseniz, tarayıcı sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği daha sonra ilgili sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve daha sonra ekranınızda görüntülenir.

Eklenti, internet sitemizin hangi sayfalarına eriştiğinizi sağlayıcıya söyler. Internet sitemizi görüntülerken, kullanıcı hesabınıza ilgili sağlayıcıyı kullanarak giriş yapmışsanız, ilgilendiğiniz bilgileri, yani kullanıcı hesabınıza, yani ilgilendiğiniz yere ulaşabilir. Eklenti işlevlerinden herhangi birinin kullanılmasında (örneğin “Beğen” düğmesine tıklandığında, bir yorum bırakıldığında), bu bilgiler de tarayıcı tarafından doğrudan müşteri koruma sağlayıcısına iletilecektir.

Sağlayıcılar tarafından verilerin toplanması ve kullanılması hakkında ve bu koşullar altında gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz haklar ve olanaklar hakkında daha fazla bilgi, sağlayıcıların veri koruma / gizlilik politikalarında bulunabilir:

Facebook tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: http://www.facebook.com/policy.php 
Google tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Instagram tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://help.instagram.com/155833707900388/

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
HAKKINDA