Skip to Content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ – SOSYAL MEDYA

 Giriş

Sosyal Medya sayfamıza ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutluyuz. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. (“biz”, “bize” veya “Henkel”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Verilerin korunması ve veri güvenliği ile ilgili kanuni hükümlere riayet ediyoruz.

Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) Kararlarına ve Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) tam uyum sağlanması adına gerekli her türlü önlem ve tedbirleri alıyoruz.

Aşağıda bu hizmeti sunarken hangi verileri topladığımız ve bu verileri nasıl işlediğimiz hakkında bilgiler verilmektedir. 

2 Veri Sorumlusu

Henkel, bu hizmeti sunmak için gereken veri işleme faaliyeti için ve işbu veri koruma beyanında açıklandığı gibi veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Sosyal Medya sayfamızı kullanmanız durumunda, bizimle ya da Sosyal Medya sayfamızdaki etkileşiminizle sınırlı olmaksızın ilgili Sosyal Medya sağlayıcı tarafından kişisel verilerinizin diğer şekillerde işlenmesiyle sonuçlanabileceğini unutmayın. Bununla ilgili olarak (özellikle Sosyal Medya sayfamızın kullanılmasıyla ilgili teknik imkanla ilgili olarak) ilgili Sosyal Medya sağlayıcının aşağıda yer alan veri koruma beyanına atıf yapıyoruz:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

vKontakte: https://vk.com/privacy

Odnoklassniki: https://ok.ru/res/privacypolicy.html

Sosyal Medya sayfamız başka web sitelerine veya çevrimiçi içeriklere bağlantı verdiği takdirde, bağlantı verilen hizmetlerin veri koruma beyanları ve/veya aydınlatma metinleri geçerli olacaktır. 

3 Genel Veri İşleme

3.1 Bizimle iletişim/ Topluluk Yönetimi
Düzenli olarak doğrudan bizi muhatap alan içeriklere sahip Özel Mesajlar alıyoruz. Örneğin Sosyal Medya sayfamızda sunduğumuz bir ürün hakkında bir soru sormak için özel mesaj yoluyla bizimle irtibata geçmeniz durumunda, sorunuza cevap vermek için adınızı, kullanıcı adınızı ve sizin vereceğiniz diğer verileri kullanacağız.

Bu işleme faaliyeti, sorunuzu cevaplamak için gerektiği ölçüde (ör: KVKK 4.madde 2ç fıkrası & GDPR 6. Madde, 1b fıkrası) veya size istediğiniz bilgileri sunmaktaki meşru menfaatimiz sebebiyle (KVKK 5. Madde 2f fıkrası & GDPR 6. Madde, 1f fıkrası) kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalı olarak yürütülmektedir.

Sorunuzu cevapladıktan sonra sorunuzu ve sizinle ilgili tüm bilgileri sorunuzun cevaplandığı takvim yılının sonundan itibaren bir yıl içinde siliyoruz.

Buna ek olarak, Sosyal Medya sayfasında ve Sosyal Medya Platformunun herkese açık diğer sayfalarında yayımlanan doğrudan bize yöneltilen veya bizimle ilgili olan (ör: Henkel’in bir ürününün adını içeren bir içerik yoluyla) yorumları ve diğer içerikleri, bunlara yanıt verebilmek için topluyoruz. İçeriğin türüne bağlı olarak uygun şekilde hareket edebiliriz. Örneğin, ürünlerimizin kullanımı hakkında bilgi vermek veya ürünlerimizi iyileştirirken geri bildirimleri ve değerlendirmeleri dikkate almak amacıyla yorumun/içeriğin yazarıyla iletişime geçebiliriz. Ayrıca, belirli bir içeriğin performansı, görüntülenme ve beğenilme istatistikleri hakkında bilgi edinmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerimizi iyileştirmek amacıyla raporlar hazırlıyoruz.

Bu verilerin işlenmesi, herkese açık olarak yapılan bize yönelik iletişimlere uygun şekilde yanıtı vermekteki meşru menfaatimiz sebebiyle kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalıdır (KVKK 5. Madde 2f fıkrası & GDPR 6. Madde, 1f) fıkrası) .

Sosyal Medya sayfamıza veya Sosyal Medya Platformunun herkese açık diğer sayfalarına gönderdiğiniz içerikleri bu platformdaki diğer gönderilerinizde olduğu gibi aynı şekilde silebilirsiniz. Ayrıca muhtelif zamanlarda Sosyal Medya sayfamızdaki eski yorumları silme hakkımız saklıdır. Herhangi bir zamanda Sosyal Medya sayfamızdaki bir içeriğin silinmesini istiyorsanız, lütfen aşağıda verilen adresi kullanarak bize e-posta gönderin.

3.2 Topluluk Özellikleri
Diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için bir yorum göndermek, bir gönderiye yorum yapmak, bir gönderiyi beğenmek veya paylaşmak gibi Sosyal Medya sayfamızda sunulan farklı özellikleri kullanabilirsiniz.

Bu sayfanın herkese açık bir sayfa olduğunu, dolayısıyla gönderdiğiniz veya kayıt için verdiğiniz tüm bilgilerin başkaları tarafından görülebileceğini vurgulamak isteriz. Diğer kullanıcıların bu bilgileri nasıl işleyeceğini kontrol edemeyiz. Özellikle diğer kişilerin size mesaj göndermelerini engelleyemeyiz.

Topluluk özelliklerini kullanımınız sırasında verdiğiniz tüm bilgileri bu özelliklerin doğru çalışması için işliyoruz. Bu veriler olmadan topluluk özelliklerini kullanmanız mümkün değildir. Bu verilerin işlenmesi, hizmetlerimizin kullanımı veya bir sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde veya özelliklerimizin mümkün olduğunca kolay ve etkili şekilde kullanılabilmesini sağlamaktaki meşru menfaatimiz sebebiyle kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalıdır.

3.3 Sektör Takibi
Faaliyet gösterdiğimiz iş sektörleriyle (yani Güzellik ve Bakım, Yapıştırıcı Teknolojileri ve Çamaşır ve Ev Bakımı) bağlantılı yayınları takip ediyoruz. Bu amaçla, Sosyal Medya platformunun herkese açık sayfalarında bu iş sektörleriyle bağlantılı olarak yayımlanan içerikleri (ör: bir kozmetik ürünün veya deterjanın konuşulduğu veya tanıtıldığı içerikler) topluyoruz.

İş sektörleriyle bağlantılı içerikler, bu iş sektörleriyle ilgili kamusal tartışmalar hakkında içgörü kazanmak amacıyla saklanacak ve değerlendirilecektir. Kamusal tartışmalar doğrultusunda halkla iletişimimizi iyileştirmek için edindiğimize içgörülerden faydalanacağız. Bu verilerin işlenmesi, kamusal tartışmalar doğrultusunda halkla iletişimimizi iyileştirmekteki meşru menfaatimiz sebebiyle kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalıdır.

Sosyal Medya platformunun kamuya açık sayfalarından toplanan ilgili iş sektörleriyle bağlantılı içerikler sınırsız süreyle saklanabilir. Herhangi bir zamanda bir içeriğin silinmesini istiyorsanız, lütfen aşağıda verilen adresi kullanarak bize e-posta gönderin.  

3.4 Çekilişler ve diğer yarışmalar
Zaman zaman Sosyal Medya sayfamızda çekilişler ve diğer yarışmalar yapıyoruz. Bunlara katılmak istediğiniz takdirde sizden kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi (ör: isim, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, vb.) vermenizi isteyeceğiz. Yarışma için bir bilgi yarışmasının cevabı, fotoğraflar veya çevrimiçi bir oyunun sonucu gibi ilave bilgiler gerekebilir. Bu bilgileri, çekilişleri veya yarışmayı uygun şekilde gerçekleştirmek ve gerektiğinde yasal olarak kendimizi savunmak ya da kötüye kullanımları tespit etmek amacıyla kullanıyoruz. 

Her çekilişin/yarışmanın katılım şartlarından daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Çekilişlere/yarışmalara katılırken rıza vermeniz halinde, bilgilerinizi rıza beyanında belirtilen amaçlar için kullanmaktayız.

Bu verileri, çekilişleri/yarışmayı uygun şekilde gerçekleştirmek için gerektiği ölçüde, rıza vermeniz sebebiyle ya da sahtekarlıkları önlemekteki veya etkili yasal savunma yapmaktaki meşru menfaatlerimiz sebebiyle kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalı olarak işliyoruz.

Verilerin saklanacağı süre her çekilişin/yarışmanın aydınlatma metninde ve/veya katılım koşullarında ayrıca belirtilecektir.

3.5 Etkinliklere davet
Zaman zaman Sosyal Medya sayfamızda kayıt yaptırmayı gerektiren etkinliklerin duyurusunu yapıyoruz. Etkinliklerimizden birine kayıt yaptırmanız halinde, kayıt sırasında vermiş olduğunuz isminiz, adresiniz, irtibat ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi) gibi kişisel bilgilerinizin yanı sıra etkinlik için gereken ilave bilgileri (ör: misafir listesi oluşturmak, akreditasyon, giriş kontrolü, oda planlaması ve ikramlar için) ve/veya size davetiyenizi ve etkinlikle ilgili bilgileri göndermek için gereken bilgileri işliyoruz. Ayrıca kötüye kullanımları tespit etmek ve kendimizi yasal olarak savunmak için bilgilerinizi kullanabiliriz.

Bu verileri, bir etkinliğe kayıt veya katılım için gerektiği ölçüde ya da sahtekarlıkları önlemekteki veya etkili yasal savunma yapmaktaki meşru menfaatlerimiz sebebiyle kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalı olarak işliyoruz.

Bir etkinliğe kaydolursanız, kayıt verilerinizi etkinliğin gerçekleştiği takvim yılının sonundan itibaren üç yıl içinde sileriz.

3.6 Sohbet Robotu
Sosyal Medya Varlığımızda bir sohbet robotu sunabiliriz. Sohbet robotunu kişisel verilerinizi paylaşmadan kullanabilirsiniz. Sohbet robotunu kullanırken metin kutusuna kişisel bilgilerinizi girmeniz durumunda, verilerinizi sadece sorunuza cevap vermek için kullanacağız. Kurum içi inceleme süreci için sorunuzu kaydettiğimiz durumlarda kişisel verilerinizi sileceğiz.

Bu verileri, sorularınıza cevap vermek için gerektiği ölçüde ya da sahtekarlıkları önlemekteki veya etkili yasal savunma yapmaktaki meşru menfaatlerimiz sebebiyle (kişisel verileri işlememize izin veren kanuni hükümlere dayalı olarak işliyoruz.

Daha uzun bir saklama süresini kabul etmediğiniz takdirde, örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sürecinde, verilerinizi sadece yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ya da verilerin saklanmasına ilişkin yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacağız.

3.7 Ürün testi
Sosyal Medya sayfamız aracılığıyla yaptığımız ürün testlerine katılırken iletişim bilgilerinizi ve adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi ürün testi yapmak amacıyla kullanacağız.

Verilerinizi ürün testi yapma amacı dışında üçüncü taraflara aktarmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, işlemenin katıldığınız ürün testini gerçekleştirmek için gerekli olması sebebiyle verilerin işlenmesine izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

Daha uzun bir saklama süresini kabul etmediğiniz takdirde, örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sürecinde, verilerinizi sadece yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ya da verilerin saklanmasına ilişkin yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacağız.

3.8 AnketlerBir ankete katılırken
iletişim bilgilerinizi, örneğin e-posta adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi anket yapmak amacıyla kullanacağız.

Verilerinizi anket yapma amacı dışında üçüncü taraflara aktarmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, işlemenin katıldığınız anketteki cevaplarınızı kullanmaktaki ağır basan menfaatlerimiz sebebiyle verilerin işlenmesine izin veren yasal hükümlere  dayanmaktadır.

Daha uzun bir saklama süresini kabul etmediğiniz takdirde, örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sürecinde, verilerinizi sadece yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ya da verilerin saklanmasına ilişkin yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacağız.

4 Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda ifşa edilir:

  • Hizmetlerimizin yasadışı veya kötüye kullanımını soruşturmak için gerektiği takdirde, kişisel veriler cezai kovuşturmalar için ilgili mercilerin yanı sıra gerektiğinde mağdur olan üçüncü taraflara ifşa edilecektir. Bununla birlikte kişisel veriler ancak yasadışı veya kötüye kullanımın varlığına işaret eden belirli bulgular mevcut ise ifşa edilecektir. Kişisel veriler, hizmetlerimizin kullanımıyla veya diğer sözleşmelerle ilgili kayıt ve şartların uygulanmasına hizmet ettiği takdirde veya gerektiğinde yasal hak taleplerinde bulunmak, haklarımızı kullanmak ve savunmak amacıyla da ifşa edilebilir. İşleme faaliyeti, Sosyal Medya sayfamızın uygun şekilde işlemesini sağlamaktaki ve duruma göre yasal hak taleplerinde bulunmak, haklarımızı kullanmak ve savunmaktaki meşru menfaatlerimize dayalıdır. Ayrıca kanun uyarınca belirli resmi kurumlarına da bilgi vermemiz gerekmektedir.  Bunlar cezai kovuşturmaları yürüten merciler, para cezasıyla cezalandırılan idari kabahatleri kovuşturan resmi merciler ve vergi makamlarıdır. İşleme faaliyeti, kötüye kullanımı engellemekteki ve duruma göre yasal hak taleplerinde bulunmak, haklarımızı kullanmak ve savunmaktaki meşru menfaatlerimize dayalıdır (ör: KVKK 5. madde 2ç fıkrası &GDPR 6. Madde, 1f) fıkrası).
  • Hizmetlerimizi yerine getirmek için akdi ilişkiler çerçevesinde üçüncü taraf şirketlerden ve harici hizmet sağlayıcılardan hizmet almaktayız (veri işleyici). Veri işleyici kategorileri acenteler, sipariş teslim hizmeti sağlayıcıları ve BT Hizmeti sağlayıcıları olabilir. Bu tür durumlarda, daha ileri düzeyde işleme yapabilmek için bilgiler bu şirketlere ya da şahıslara ifşa edilecektir. Mahremiyetinizin korunduğundan emin olmak için bu harici hizmet sağlayıcıları dikkatle seçiyoruz ve düzenli olarak inceliyoruz. İşleyicilerin verileri sadece bizim belirlediğimiz amaçlar için kullanmasına izin verilir. Veri işleyiciler, bizimle yaptıkları sözleşmeler tahtında işbu veri koruma beyanının yanı sıra verilerin korunması hakkındaki Avrupa ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca verilerinizi gizli tutmakla yükümlüdür. Yukarıda açıklanan muhtemel aktarımlar çerçevesinde, üçüncü taraflar talimatlar doğrultusunda verileri AB dışındaki ülkelerde de (“üçüncü ülkeler”) işleyebilir.
  • Kişisel verilerin Kurul tarafından belirlenen gerekli korumanın olduğu ülkeler haricinde bir başka ülkeye aktarılması, geçerli veri koruma kanunları tahtında yapılır. AB Komisyonunun veya Kurul’un üçüncü bir ülkenin veriler için yeterli koruma düzeyini sağlamadığı görüşünde olduğu durumlarda, verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için yeterli garantileri biz sağlayacağız. Bu amaçla, veri işleyicilerle Kurul tarafından yayımlanan ve/veya AB Standart Sözleşme Maddelerini içeren bir veri aktarım sözleşmesi akdedilebilir.
  • İşimizin daha da geliştirilmesi sürecinde, yasal şeklinin değiştirilmesi, bağlı ortaklıklarının, şirket birimlerinin veya bölümlerinin kurulması, satın alınması veya satılması yoluyla Henkel’in yapısının değişmesi mümkündür. Bu tür işlemlerin yapılması halinde, satılan iş birimiyle birlikte müşteri bilgileri de aktarılmaktadır. Bu bağlamda, kişisel verilerin üçüncü taraflara ifşa edildiği her durumda işbu aydınlatma metnine ve geçerli veri koruma kanunlarına uyulmasını temin ediyoruz. Kişisel verilerin bu şekilde aktarılması, gerektiğinde şirketimizin yapısını ekonomik ve yasal koşullara uygun hale getirmekteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

5 Veri sahibi olarak haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Henkel, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlarıyla ağ güvenliği, şifreleme, güvenlik duvarları, fiziki güvenlik önlemleri, gizlilik taahhütleri dahil ve bunlarla sınılı olmamak üzere ilgili teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin turkhenkel@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8 Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14 Tepeüstü Ümraniye

34771, İstanbul TÜRKİYE

6 Veri koruma beyanında değişiklik yapılması

İşbu aydınlatma metni 17 Ağustos 2020 itibariyle geçerlidir.

Sosyal Medya sayfamızın gelişiminin kişisel verileri işleme şeklimiz üzerinde etkileri olabilir. Geçerli veri koruma kanunları doğrultusunda bu veri koruma beyanında değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu sebeple, veri koruma beyanımızdaki muhtemel güncellemelerden haberdar olmak için muhtelif zamanlarda Sosyal Medya sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
HAKKINDA