Skip to Content

SALON FİNDER – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

1. Genel

Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş., Bundan böyle Henkel olarak anılacaktır, web sitemizi ziyaret eden herkesin gizliliğine saygı duyar.  Şimdi, Henkel tarafından toplanan veri türünü ve nasıl kullanıldığını size bildirmek istiyoruz. Ayrıca, veri sahibi olarak haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. 

Bu Veri Koruma Bildiriminde yapılacak değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Bu, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri nasıl kullandığımızı her zaman öğrenebilmenizi sağlar.

Bu Veri Koruma Bildirimi, Henkel web sitelerinde köprüler yoluyla erişilebilen web siteleri için geçerli değildir.

2. Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi  

Sorumlu kuruluşun adı: Türk Henkel Kimya San ve Tic. A.Ş.

Sorumlu kuruluşun adresi: FSM Mah. Poligon Cad. No:8 Buyaka İki Sitesi C Blok Kat:10-14, 34771, Ümraniye, Istanbul, Türkiye

Henkel öncelikle bu internet sitesini kullanıcılara sunmak için kişisel verileri kullanır. Verilerin başka bir şekilde işlenmesi sadece diğer yasal yükümlülükler veya izinler temelinde veya ilgili kullanıcı Henkel'e onay vermişse gerçekleşir. Henkel, özellikle aşağıdaki amaçlar için verileri depolar ve işler:

Kullanıcılar internet sitesini ziyaret ettiğinde, Henkel belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar.  Bu şunları içerir: İstenen içeriği iletmek için ihtiyaç duyduğumuz ilgili son cihaza tahsis edilen IP adresi veya cihaz ID'si (özellikle içerik, metinler, resimler, ürün bilgileri ve ayrıca indirilmek üzere sunulan veri dosyaları, vb.), kullanıcıların internet sitesindeki etkinliği, ilgili son cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati.

Henkel, bu bilginin kötüye kullanımını engellemek için bunları en fazla 7 gün süre ile saklar. 

Henkel, bu bilgileri hizmet sunumunu, özelliklerini ve işlevlerini ve genel yönetim görevlerini iyileştirmek için kullanır.

Bunun yanı sıra, Henkel, IP adresleri de dahil olmak üzere, kullanım ile ilgili verileri yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığı anda gereksiz gecikme olmaksızın siler veya anonimleştirir.

Verilerin işlenmesi ve kullanılması, (1) işlemin internet sitesinin sağlanması için gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere dayanmaktadır; veya (2) Henkel, internet sitesinin işlevselliğini ve hatasız çalışmasını sağlamak ve güçlendirmek için meşru bir menfaate sahiptir ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

3. Kişisel Veri işleme hakkında daha fazla bilgi 

Henkel, Authentic Beauty Concept ilgili ülke web sitesinde Authentic Beauty Concept Salon Bulucusunda salonunuzu tanıtmak amacıyla sizden aşağıdaki verileri işleyebilir:

  • Salon Adı
  • Adresi
  • Telefon numarası
  • E-Mail adresleri
  • Açılış saatleri
  • Website URL
  • Salonun sosyal medya profiline bağlantı
  • Sunulan hizmetler
  • Kullanılıyorsa rezervasyon platformuna bağlantı 

Henkel, verileri son siparişinizden 12 ay sonraya kadar veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün uygulanması durumunda gerektiği kadar saklayacaktır.

4. Veri Sahibi Haklarınız/Veri Koruma Sorumlusu   

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Henkel, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlarıyla ağ güvenliği, şifreleme, güvenlik duvarları, fiziki güvenlik önlemleri, gizlilik taahhütleri dahil ve bunlarla sınılı olmamak üzere ilgili teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmeniz durumunda Salon Bulucu e-mail doğrulaması sırasında "Verinizi silin" butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin turkhenkel@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz: TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8 Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14 Tepeüstü Ümraniye34771, İstanbul TÜRKİYE

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
HAKKINDA